06-42321961 keesbulder@fas.frl

Fiscale dienstverlening

Financieel en fiscaal advies waar u beter van wordt.

Fiscaal Adviesbureau Sneek verzorgt diverse fiscale diensten. Om u een idee te geven wat we voor u kunnen doen hebben wij hieronder een aantal diensten beschreven.
Heeft u een hele andere vraag? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

l

Fiscale optimalisatie

Al het financiële handelen heeft fiscale consequenties zowel voor een burger als een ondernemer.
Fiscaal Adviesbureau Sneek zorgt er samen met u voor dat uw organisatie dusdanig is ingericht dat u niet onnodig belasting betaalt.

n

Fiscale aangiftes

De veelheid aan fiscale aangiftes kunnen voor de ondernemer veel tijd in beslag nemen. Tijd die de ondernemer liever aan andere zaken besteedt.
Fiscaal Adviesbureau Sneek neemt deze taken voor haar rekening en zal uw belangen optimaal behartigen.

n

Beroep en bezwaarprocedures

Verschil van inzicht of onwetendheid kan leiden tot een discussie met de Belastingdienst.
Fiscaal Adviesbureau Sneek kan u in deze procedures de weg wijzen en zorgen dat het overleg met de fiscus deskundig verloopt.